paradigma-turistiumLa transversalitat del sector turístic es un factor determinant per a la cooperació del sector amb altres industries productives existents. Quan parlem de Turisme ens podem referir a qualsevol context, ja que, possiblement en aquell espai, encara que potser no estrictament turístic, trobarem punts d’intersecció conjunta entre ambdós sectors.

El creixement continuat, sense precedents, del sector ens porta a realitzar anàlisis complexos sobre elements de la realitat, els quals en molts casos són el nostre objecte d’investigació.

El paradigma cap al qual ens dirigim esdevé confús per a molts de nosaltres, possiblement aquesta confusió cap a la qual ens dirigim serà la raó d’èxit, per a molt altres. El coneixement, visió i “expertisse” ens pot portar a un context totalment exitós on només tindran lloc aquells sectors que apostin per la cooperació i eliminin la competició, no la competitivitat, de la seva dieta empresarial.

La intersecció d’aquests espais entre diferents sectors, els quals podríem catalogar-los com a espais de “ No Turisme “seran els espais exitosos en una industria tant competitiva i homogènia com ho es la turística. D’altra banda, els espais exclusivament turístics deixaran d’aportar valor fins a, possiblement, quedar obsolets en un context força pròxim.

turistium.paraEl futur del sector turístic no tindria sentit independitzant-se de la resta d’indústries i sectors. El futur context en el Turisme es troba en l’estudi d’aquests espais híbrids d’intersecció, els espais d’hibridació. El futur del Turisme, per tant, es trobarà als espais de “No turisme”. Les indústries per si mateixes no podran satisfer a un client, el qual presenta major exigència; les noves formes de promoció o l’augment de la tecnologia seran inassolibles per a les indústries que utilitzin únicament els espais de “Turisme”

És necessària una nova forma d’entendre el Turisme per ser competitiu en els nous escenaris: presents i futurs. L’evolució dels turistes i la revolució de les tecnologies de la informació i la comunicació han canviat les necessitats, demandes i aspectes valorables, de tal manera que la nova oferta ha de donar resposta a la nova demanda turística localitzada en els espais híbrids de “ No Turisme”.